Irisnormen: Kunnskapsbasen av fagfolk for fagfolk
Finn frem ved a klikke

Det du trenger å vite

Overflatebehandling av utvending kledning

En overflatebehandling gir trevirket ønsket farge og utseende. I tillegg beskytter den treoverflaten mot ytre påkjenninger. Denne ”Fokus på tre” omhandler overflatebehandling av utvendig kledning. Kun generelle og kortfattede opplysninger vil bli gitt, og disse må derfor ikke oppfattes som fullstendige brukerveiledninger. Les derfor alltid bruksanvisningen grun…

Utvendig kledning

Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen og monteringen har vekslet, og har ofte vært preget av regionale variasjoner. Disse variasjonene er ikke like geografisk betinget i dagens husbygging, noe som type- og ferdighus og arkitektoniske moter må ta mye av ansvaret for. Tre har i m…

Trykkimpregnering

Trykkimpregnering av tre er en industriell prosess der impregneringsmidlene presses inn i trevirket. Hvor dypt er avhengig av treslaget. I Norge impregneres normalt furu, men gran kan også impregneres til kledning. I furu blir hele yteveden impregnert og i gran kun et yttersjikt på 1 - 2 mm. Kjerneveden lar seg ikke impregnere. Lauvtresorter lar seg impregnere, men får ingen vese…

Brannbeskyttet trevirke

Man kan beskytte trevirke kjemisk mot brann på to måter. Enten ved en overflatebehandling eller ved en impregnering. Det er en rekke kjemikalier som kan brukes til å redusere antennelse/forbrenning av tre. Som regel er brannbeskyttelses midlene sammensatt av en rekke kjemikalier, gjerne vannløslige salter. Avhengig av kjemikaliene som brukes, vil de virke på forsk…

Ingen poster funnet.