Irisnormen: Kunnskapsbasen av fagfolk for fagfolk

Om oss

IRIS er fagrådet som dekker alle fagområder og problemstillinger til overflater og underlag tilknyttet bygg, samt utstyr for arbeider med disse.

IRIS har som formål å:

  • videreutvikle og implementere en kunnskapsbase innen overflatebehandling, ”IRIS-normen”
  • bidra aktivt til påvirkning av lover, forskrifter og standarder
  • være et forum for erfaringsutveksling og initiere samarbeid mellom ulike fagmiljøer
  • drive utdannings- og informasjonsvirksomhet
  • bidra til nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid, nyttiggjøre seg resultatene og spre dem

 

IRIS-normen er en kunnskapsbase som tar for seg alle aspekter av faget overflatebehandling av bygg (landbaserte bygninger og konstruksjoner).