Irisnormen: Kunnskapsbasen av fagfolk for fagfolk

Det du trenger å vite

Overflatebehandling av tregulv

Tregulv må ha en overflatebehandling for å unngå direkte slitasje på treet. Treoverflaten har behov for en beskyttende film, ett ”offersjikt”, som kan fornyes når det blir slitt. Videre er det viktig med en overflatebehandling for å forhindre/begrense at smuss eller væsker fester seg og eventuelt trenger inn i treet og gir misfarging. Utover de…

Parkettgulv

Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene som benyttes er eik, ask og bøk, men også andre treslag blir benyttet. I tillegg benyttes en god del tropiske treslag. Her informeres om de vanligste parkettypene samt de utfordringer og hensyn som må tas ved legging og bruk av parkett…

Innvendig panel

Trepaneler er vanligvis høvlede bord med not og fjær. Enkelte produsenter leverer ukantede paneler, gjerne i grove dimensjoner (“villmarkspanel”, “urskogpanel”). Trepaneler brukes som innvendig kledning på vegger, i himlinger, som brystningspaneler m.m. De dominerende treslagene er gran og furu. Stadig større interesse for panel av lauvtre har f&…

Innvendig listverk

Innvendig listverk av tre selges hovedsakelig i furu, men listverk i andre treslag kan også leveres. Som gulvlister og terskler er eik og bøk vanlig og fås i de fleste byggevarehus. Til båtinnredninger kan en få listverk i en rekke treslag hos spesialforhandlere. Norsk Standard angir standardiserte profiler og dimensjoner. De tfinnes for øvrig et stort antal…

Heltregulv

Massive tregulv Massive tregulv og parkett er populære gulvmaterialer både pga. estetiske og miljømessige egenskaper. Gran og furu er de mest brukte treslagene til massive gulvbord i Norge. Av løvtreslagene er bjørk, eik og ask de mest aktuelle. Til parkett brukes også tropiske løvtreslag Gulvbord av gran og furu blir produsert ved ulike fuktigheter f…

Ingen poster funnet.