Irisnormen: Kunnskapsbasen av fagfolk for fagfolk
Finn frem ved a klikke

Det du trenger å vite

Soppskader i tre

Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre.De hører til bestemte arter innen gruppene bakterier, sopper, insekter og marine borere. Både cellulose, hemicellulose, lignin og flere av ekstraktstoffene (sukkerartero.l.) kan spaltes til enklere organiske forbindelser. De vil derved tjene som n&ael…

Insekter i tre

Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre.De hører til bestemte arter innen gruppene bakterier, sopper, insekter og marine borere. De treødeleggende insektene, eller deres larver, gnager ganger i trevirket. Noen insekter ernærer seg på det virket de gnager ut, andre gnager ganger…

Utvendig kledning

Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen og monteringen har vekslet, og har ofte vært preget av regionale variasjoner. Disse variasjonene er ikke like geografisk betinget i dagens husbygging, noe som type- og ferdighus og arkitektoniske moter må ta mye av ansvaret for. Tre har i m…

Overflatebehandling av utvendig kledning

En overflatebehandling gir trevirket ønsket farge og utseende. I tillegg beskytter den treoverflaten mot ytre påkjenninger. Denne ”Fokus på tre” omhandler overflatebehandling av utvendig kledning. Kun generelle og kortfattede opplysninger vil bli gitt, og disse må derfor ikke oppfattes som fullstendige brukerveiledninger. Les derfor alltid bruksanvisningen grun…

Ingen poster funnet.